Контакти

За връзка с общината:
Адрес: гр. Грамада, ПК 3830, пл. “Мико Нинов” №1
Телефон: 09337/2258
Факс: 09337/2231
Електронен адрес: obstina_gramada@abv.bg
Интернет страница: http://www.obshtina-gramada.com

Коментарите са забранени.