Общински съвет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАМАДА – МАНДАТ 2019 – 2023 ГОДИНА

ОГНЯН ЛЮБЕНОВ ГЕОРГИЕВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ
НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ НАЙДЕНОВ – ЗАМЕСТНИК- ПРЕДСЕДАТЕЛ
НИКОЛАЙ ПЛАМЕНОВ ИВАНОВ – ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛ
БОБИ АНГЕЛОВ БОРИСОВ
ВЛАДИМИР МАЛИНОВ ЦЕКОВ
ВЛАДИМИР ПЕТРОВ ВЪЛЧЕВ
ДИЛЯН СЕРГЕЕВ БЪЧВАРСКИ
ДИМИТЪР ПЕТКОВ МИТОВ
ИВАЙЛО КОНОВ ЙОНЧЕВ
МАРГАРИТА ТОДОРОВА ВЕЛКОВА
СТРАХИЛ ЖИВКОВ НЕДЕЛКОВ

Телефон: 09337/2252
Факс: 09337/2231
Електронен адрес: obstina_gramada@abv.bg

Коментарите са забранени.