Туризъм

Релефът на общината се изразява в равни терени с дълбоки долини, прорязани от реките Видбол, Корманица, Грамадска река и Ясова бара. Средната надморска височина е 210м.

Програма за развитието на туризма в Община Грамада 2021 – 2024 г
П Р О Г Р А М А -туризъм 2021 – 2024 г.

Коментарите са забранени.