Решение за прекратяване на обществена поръчка

Публикувано в Профил на купувача. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.