Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Грамада

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Грамада, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

ПРАВИЛНИК за орг. и дейността на ОбС- Грамада

Публикувано в Общински съвет. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.