Консултантски услуги за управление на проект

Консултантски услуги за управление на проект „Рехабилитация на два обекта от общинска пътна инфраструктура на община Грамада, област Видин“ и изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ № 05/07/2/0/00383 между Община Грамада и ДФ „Земеделие”.

Обява па чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Образци

Указания

ПРОТОКОЛ №1 от 03-09-2018-К.У.

Протокол №2 от 13-09-2018

reshenie 166-1

Публикувано в Профил на купувача. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.