Упражняване на строителен надзор при изпълнение СМР на обекти в обхвата на проект „Рехабилитация на два обекта от общинска пътна инфраструктура на община Грамада, област Видин“

Обява СН по чл. 20, ал.3 от ЗОП

Образци

Указания

ПРОТОКОЛ №1-03.09.18-СН

Протокол №2-13-09-18

reshenie 167-1

Публикувано в Профил на купувача. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.