Заповед за сметосъбиране и сметоизвозване


Публикувано в Управление на отпадъците. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.