ЗАПОВЕД на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството относно изработване на ПУП–ПП на обект Път I–1 (Е-79), участък „Видин – Монтана“

Заповед АПИ

Заповед разрешение ПУП

МРРБ-Писмо

Обявление

Публикувано в Обяви. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.