Съобщения по чл. 62а, ал. 1 от ЗВ във връзка с процедури на „Булгартрансгаз“ ЕАД

Съобщения по чл. 62а, ал. 1 от ЗВ във връзка с процедури на „Булгартрансгаз“ ЕАД по издаване на разрешителни по Закона за водите.
РР-04-50-1 – Съобщение Община Грамада-06-06-2019
РР-04-51-1 – Съобщение Община Грамада-06-06-2019

Публикувано в Обществена информация. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.