Съобщение по чл.62а, ал.1 във връзка с чл.75, ал.1 от Закона за водите

БАСЙНОВА ДИРЕКЦИЯ 001

Публикувано в Обществена информация. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.