Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива

КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ВЕИ 2016-2019 ГРАМАДА
DP Gramada ВЕИ

Публикувано в Енергийна ефективност. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.