Инвестиционно предложение от „Теленор България“ ЕАД

Инвестиционно предложение от „Теленор България“ ЕАД за обект „Външно кабелно електрозахранване на Приемно – Предавателна Станция №5539, находяща се в землище на гр.Грамада, общ. Грамада в имот ПИ № 17645.182.64

Публикувано в Обществена информация. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.