Предложение до ОбС – Грамада

Предложение до ОбС – Грамада относно: Обсъждане и приемане на План-сметка за определяне разходите за дейност „Чистота“ при Община Грамада за 2020 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПЛАН СМЕТКА 2020 Г.ЧИСТОТА

Публикувано в Обществена информация. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.