Преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение

Преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Развъждане и отглеждане на риба за свободна консумация“ в язовир Фарафун, находящ се в местността ‘Дъбравата’ по КВС на гр.Грамада“ в язовир.

Изтегли документ

Публикувано в Обществена информация. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.