Решения от Заседание на ОбС – Грамада проведено на 15.05.2020 г

Пр.№ 6 Решения № 47 – 52

Публикувано в Общински съвет. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.