Предложение и мотиви към проект на Наредба

Предложение и мотиви към проект на Наредба за регистрация, отчет, контрол, правила на движение и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга на територията на община Грамада.

Проект на Наредба регистрация на ППС с животинска тяга

Публикувано в Наредби. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.