Заповед за сметосъбиране, сметоизвозване и почистване на битови отпадъци

Заповед за сметосъбиране,сметоизвозване и почистване на битови отпадъци на териториите за обществено ползване в община Грамада.
Заповед (8)

Публикувано в Управление на отпадъците. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.