Съобщение на заинтересованите лица за обявен проект за ПУП-ПР за ПИ 98 кв.19 по ПУП на с.Срацимирово общ.Грамада

съобщение срацимирово

Публикувано в Обяви. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.