Основни ремонти пътна настилка

https://app.eop.bg/buyer/5617
https://app.eop.bg/today/135607

ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПЪТНА И ТРОТОАРНА НАСТИЛКА НА УЛ. ДОБРИ ЧИНТУЛОВ, ГР.ГРАМАДА, ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПЪТНА НАСТИЛКА НА УЛ.СЕДЕМНАДЕСЕТА С.ТОШЕВЦИ, ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПЪТНА НАСТИЛКА НА УЛ. ЧЕТВЪРТА С.МЕДЕШЕВЦИ, ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПЪТНА НАСТИЛКА НА УЛ.ОСЕМНАДЕСЕТА С.СРАЦИМИРОВО ГАРА СРАЦИМИР , ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПЪТНА И ТРОТОАРНА НАСТИЛКА В ПИ 17645.502.6 ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ С НТП ЗА ВТОРОСТЕПЕННА УЛИЦА ПО ПЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Публикувано в Обществена информация. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.