Проект за изменение на ПУП- ПР за ПИ -942 кв.107 по ПУП на гр. Грамада

Публикувано в Обяви. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.