Заповед № 06/ 13.01.20212г. за Допускане изменение ПУП ПРЗ за ПИ17645.501.388 ПО КККР НА ГР.ГРАМАДА

обявление 501.388

Публикувано в Обяви. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.