Отчет за изпълнение на ОКПНИЕВИБ 2021

Отчет за изпълнение на Обяинската краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за 2021г.
Информация ЗЕВИ

Публикувано в Енергийна ефективност. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.