Съобщение за обявяване проект ПУП ПР за ПИ с иден.№17645.501.388 по КККР

Публикувано в Обяви. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.