Заповед № 189/05.10.2022г. за сметосъбиране, сметоизвозване и почистване на битови отпадъци

Публикувано в Управление на отпадъците. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.