Доставка на 1 бр. метачна машина втора употреба

Доставка на 1 бр. метачна машина втора употреба, за почистване на улици, тротоари, паркинги и паркови площи за нуждите на Община Грамадада
https://app.eop.bg/today/251807

Публикувано в Профил на купувача. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.