Отчет за изпълнение на Общинската краткосрочна програма

Отчет за изпълнение на Общинската краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за 2022г.
Forma_ZEVI_new_final

Публикувано в Отчети. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.