Проект за Подробен устройствен план

Проект за Подробен устройствен план – План за регулация в обхват ПИ с идентификатор 17645.501.869 по Кадастралната карта на гр. Грамада

обявление 501.869doc

Публикувано в Обяви. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.