Обявяване на заинтересованите лица проект за ПУП-ПР

обявяване на заинтересованите лица проект за ПУП-ПР за ПИ 17645.501.721 по КККР на гр.Грамада

Публикувано в Обяви. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.