Проект за изменение на ПУП-ПР за ПИ 47583.501.122 и ПИ 47583.501.123 с. Медешевци

обявяване проект пуп 122,123 медешевци

Публикувано в Обяви. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.