СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП-ПР ЗА ПИ 17645.501.721 ПО КККР НА ГР.ГРАМАДА

съобщение заповед №150-2023г

Публикувано в Обяви. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.