Заповед агит-материали

Заповед за агитационни материали
https://www.cik.bg/bg/mestni_izbori_2023/campaign, със заглавие “ РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ“.

Публикувано в Избори местни 2023. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.