Заповед № 202/20.10.2023г. за сметосъбиране, сметоизвозване и почистване на битови отпадъци

Публикувано в Управление на отпадъците. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.