План-сметка за приходите и разходите за дейност „Чистота” при община Грамада за 2024 г

Покана-за-обществено-обсъждане-2024

План сметка 2024

Публикувано в Управление на отпадъците. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.