Заповед за допускане изменение ПУП – ПРЗ за УПИ І-325.1

Заповед за допускане изменение ПУП – ПРЗ за УПИ І-325.1 „За фотоволтаична електроцентрала, трафопост и съоръжения на съобщителен провод“ по ПУП на гр. Грамада.

обявление 325.1 разделяне имот

Публикувано в Обяви. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.