Проект на програми

1-„Програма за енергийна ефективност за периода 2024 – 2027 г. на община Грамада“
ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 2024 -2027

2-„Краткосрочна общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2024 – 2027 г.“
КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ВЕИ 2024-2027 ГРАМАДА

Публикувано в Енергийна ефективност. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.