Избирателни списъци

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.
fsped_05-15-00

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – за произвеждане на избори за народни представители на 9 юни 2024 г.
fspns_05-15-00

С Ъ О Б Щ Е Н И Е срокове за сайта на общината

Публикувано в Избори ЕП и НС 9 юни 2024. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.