Архив на: admin-gramada

Списък на заличените лица

fpzalns_05-15-00

Публикувано в Избори НС 02 април 2023 | Коментирайте

ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ

ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА ЗА ПЕРИОДА 2023-2033Г. ОБЩИНА ГРАМАДА PROGRAMA_VEI_2023-2033-ГРАМАДА

Публикувано в Енергийна ефективност | Коментирайте

ОБЯВЛЕНИЕ- ПУП-ПР за ПИ с идентификатор 17645.501.721 по КККР на гр. Грамада

обявление 501.721doc

Публикувано в Обяви | Коментирайте

Събщение за заседание на общински съвет Грамада

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС – ГРАМАДА

Публикувано в Общински съвет | Коментирайте

Месечен отчет за февруари 2023 г

Изтегли отчет

Публикувано в Отчети | Коментирайте