Архив на: admin-gramada

Решения от Заседание на ОбС – Грамада, проведено на 16.03.2020 г

Пр.№ 5 Решения № 34 до № 46

Публикувано в Общински съвет | Коментирайте

Краткосрочна общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2020 – 2023 г

Краткоср. програма ВЕИ

Публикувано в Енергийна ефективност | Коментирайте

Съобщение Дирекция бюро по труда – Кула

ПМС55 (1)

Публикувано в Обществена информация | Коментирайте

Нови изисквания за преминаване през КПП на МВР

Публикувано в Обществена информация | Коментирайте

Заповед за удължаване на мерките

Заповед за удължаване на противоепидемичните мерки до 12.04.2020г. включително и актуална декларация на МВР за преминаване през КПП

Публикувано в Обществена информация | Коментирайте