Архив на: admin-gramada

Годишен отчет Енергийна ефективност 2022 г

FormaZEE_new_final (1)

Публикувано в Отчети | Коментирайте

План -сметка и Уведомление по чл. 66 от АПК

План сметка 2022 -1 Уведомление по чл. 66 ат АПК – план сметка 2023 г. – Копие

Публикувано в Общински съвет | Коментирайте

Месечен отчет за октомври 2022 г

Изтегли отчет

Публикувано в Отчети | Коментирайте

Реконструкция външен водопровод на гр. Грамада

„Реконструкция външен водопровод на гр. Грамада – от помпена станция „Бояново“ до напорен резервоар „Грамада““. Изготвена е документация за участие, проект, Техническа спецификация, образци и проект на договор, съгласно които документи участниците следва да подготвят офертите си. https://app.eop.bg/today/254229

Публикувано в Профил на купувача | Коментирайте

Технически услуги

2012_Заявление карта за паркиране 2027_Заявление скица 2054_Заявлениеза съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж 2062за регистриране и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж от четвъртапета категория 2068_Заявление превозен билет 2082_Заявление идентичност … Има още

Публикувано в Образци на заявления | Коментирайте