Архив на категория: Енергийна ефективност

ЗЕЕ и ЗЕВИ отчети 2020 г

Forma_ZEE_new_final (1) Forma_ZEVI_new_final-1

Публикувано в Енергийна ефективност | Коментирайте

Краткосрочна общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2020 – 2023 г

Краткоср. програма ВЕИ

Публикувано в Енергийна ефективност | Коментирайте

Отчети по ЗЕЕ

Forma_ZEE_new_final Forma_ZEVI_new_final

Публикувано в Енергийна ефективност | Коментирайте

Дългосрочна общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2012 – 2022 г

Дългосрочна общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2012 – 2022 г.“ приета с Решение 93 взето с Протокол №16/15.11.2012 год. DP Gramada ВЕИ

Публикувано в Енергийна ефективност | Коментирайте

ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 2019 -2020

Публикувано в Енергийна ефективност | Коментирайте