Архив на категория: Енергийна ефективност

ОТЧЕТ ЗЕЕ 2021

Публикувано в Енергийна ефективност | Коментирайте

Програма за енергийна ефективност на община Грамада – 2021 – 2023г.

Програма за енергийна ефективност

Публикувано в Енергийна ефективност | Коментирайте

Програма за енергийна ефективност на Община Грамада – проект

Програма за енергийна ефективност на Община Грамада

Публикувано в Енергийна ефективност | Коментирайте

ЗЕЕ и ЗЕВИ отчети 2020 г

Forma_ZEE_new_final (1) Forma_ZEVI_new_final-1

Публикувано в Енергийна ефективност | Коментирайте

Краткосрочна общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2020 – 2023 г

Краткоср. програма ВЕИ

Публикувано в Енергийна ефективност | Коментирайте