Архив на категория: Обществена информация

публично обсъждане на проекта за бюджет 2020

Публикувано в Обществена информация | Коментирайте

Предложение до ОбС – Грамада

Предложение до ОбС – Грамада относно: Обсъждане и приемане на План-сметка за определяне разходите за дейност „Чистота“ при Община Грамада за 2020 г. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПЛАН СМЕТКА 2020 Г.ЧИСТОТА

Публикувано в Обществена информация | Коментирайте

Покана за обществено обсъждане на Проект на План – сметка

Покана за обществено обсъждане на Проект на План – сметка за определяне на разходите за дейностите по събирането, транспортирането и третирането в депа или други съоръжения за обезвреждане на битовите отпадъци, за обезпеченията по чл.60 и отчисленията по чл.64 от … Има още

Публикувано в Обществена информация | Коментирайте

Инвестиционно предложение от „Теленор България“ ЕАД

Инвестиционно предложение от „Теленор България“ ЕАД за обект „Външно кабелно електрозахранване на Приемно – Предавателна Станция №5539, находяща се в землище на гр.Грамада, общ. Грамада в имот ПИ № 17645.182.64

Публикувано в Обществена информация | Коментирайте

Съобщение на Басейнова дирекция

Съобщение на Басейнова дирекция – “ Дунавски район“ по чл.62а, ал.1 от Закона за водите за водовземане чрез съществуващи водовземни съоръжения от подземни води – каптиран извор “ КИ 1 – Ви Видин – Милчина лъка“.

Публикувано в Обществена информация | Коментирайте