Архив на категория: Общински съвет

Съобщение за заседание на Общински съвет – Грамада, което ще се проведе на 26.01.2018 г

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Председателя на ОбС-Грамада на основание чл.25т.1 от ЗМСМА, чл.16,ал.1,т.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС Грамада,неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиква редовно заседание на ОбС което … Има още

Публикувано в Общински съвет | Коментирайте

Решения на общински съвет – Грамада от заседание проведено на 29.12.2017 г

Решения на Общински съвет – Грамада от 228 до 241

Публикувано в Общински съвет | Коментирайте

Заседание на Общински съвет – Грамада, което ще се проведе на 29.12.2017 г

Председателя на ОбС-Грамада на основание чл.25 т.1 от ЗМСМА, чл.16,ал.1,т.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС Грамада, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиква редовно заседание на ОбС което ще се проведе на 29.12.2017г. от 10.00 … Има още

Публикувано в Общински съвет | Коментирайте

Наредба № 1 на ОбС – Грамада изменена и допълнена с Решение № 222 взето с Протокол № 25 от 16.11.2017 г

Наредба № 1 на ОбС – Грамада

Публикувано в Общински съвет | Коментирайте

Решения от заседание на Общински съвет – Грамада проведено на 16.11.2017 г

Прот. № 25 Решения от 220 до 227

Публикувано в Общински съвет | Коментирайте