Архив на категория: Общински съвет

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 1 на ОбС – Грамада

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 1 на ОбС – Грамада

Публикувано в Общински съвет | Коментирайте

Решения от заседание на Общински съвет – Грамада проведено на 07.06.2018 г

Решения на Общински съвет – Грамада от 287 до 294

Публикувано в Общински съвет | Коментирайте

Съобщение за заседание на Общински съвет – Грамада, което ще се проведе на 07.06.2018 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Председателя на ОбС-Грамада на основание чл.25т.1 от ЗМСМА, чл.16,ал.1,т.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС Грамада,неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиква редовно заседание на ОбС което … Има още

Публикувано в Общински съвет | Коментирайте

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Грамада

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Грамада, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация ПРАВИЛНИК за орг. и дейността на ОбС- Грамада

Публикувано в Общински съвет | Коментирайте

Решения от заседание на Общински съвет – Грамада проведено на 23.04.2018 г

Решения на Общински съвет – Грамада от 278 до 286

Публикувано в Общински съвет | Коментирайте