Архив на категория: Обяви

Заповед № РД09-406/11.04.2024 за въвеждане на забрана за улов на риба

Заповед № РД09-406/11.04.2024 за въвеждане на забрана за улов на риба и други водни организми в рибностопански обект в периода на тяхното размножаване през 2024 г. Заповед -РД09-406–11.04. 2024 г

Публикувано в Обяви | Коментирайте

Заповед за допускане на изменение на ПУП- ПРЗ за ПИ с иден. № 17645.502.16 по КККР на гр. Грамада

обявление 502.16

Публикувано в Обяви | Коментирайте

Заповед за допускане на изменение на ПУП- ПРЗ за ПИ с иден. № 17645.502.20 по КККР на гр. Грамада

обявление 502.20

Публикувано в Обяви | Коментирайте

Заповед за допускане изменение ПУП – ПРЗ за УПИ І-325.1

Заповед за допускане изменение ПУП – ПРЗ за УПИ І-325.1 „За фотоволтаична електроцентрала, трафопост и съоръжения на съобщителен провод“ по ПУП на гр. Грамада. обявление 325.1 разделяне имот

Публикувано в Обяви | Коментирайте

Обществено обсъждане Бюджет 2024

Публично обсъждане на проекта за бюджет за 2024 година

Публикувано в Обяви | Коментирайте