Архив на категория: Обяви

Изработване на проект за Подробен устройствен план

Изработване на проект за Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване за ПИ №06121.51.1 по КККР на с.Бранковци, общ. Грамада, землището на с.Бранковци местността Краварника, като се обособи УПИ І-1 кв.51, за „Фотоволтаична електроцентрала”. обявление 06121.51.1 парцеларен план

Публикувано в Обяви | Коментирайте

Отмяна на Указания на Министъра на околната среда и водите

Отмяна на Указания на Министъра на околната среда и водите, във връзка с необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда на инвестиционни предложения, свързани с ползване на дървесина от земеделски територии. 3123

Публикувано в Обяви | Коментирайте

Обява Топъл обяд

Обява Топъл обяд_001

Публикувано в Обяви | Коментирайте

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ НА ОД МВР – ВИДИН

08-09-press_MVR_VD

Публикувано в Обяви | Коментирайте

Заповед за утвърждаване на нови цени на ВиК услугите

Публикувано в Обяви | Коментирайте