Архив на категория: Обяви

Обявление допускане изменение на ПУП – ПР на ПИ – № 47583.501.122 и ПИ № 47583.501.123

обявление Медешевци Марк Мункеdoc

Публикувано в Обяви | Коментирайте

ОБЯВЛЕНИЕ- ПУП-ПР за ПИ с идентификатор 17645.501.721 по КККР на гр. Грамада

обявление 501.721doc

Публикувано в Обяви | Коментирайте

ОБЯВЛЕНИЕ – ПУП-ПР за ПИ

ОБЯВЛЕНИЕ – ПУП-ПР за ПИ с идентификатор 17645.501.167 по КККР на гр. Грамада обявление 501.167doc

Публикувано в Обяви | Коментирайте

ОБЯВЛЕНИЕ – ИП „Извеждане от експлотация на яз. „Тошевци – 34’в землището на с. Тошевци,общ. Грамада

420

Публикувано в Обяви | Коментирайте

Изработване на проект за Подробен устройствен план

Изработване на проект за Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване за ПИ №06121.51.1 по КККР на с.Бранковци, общ. Грамада, землището на с.Бранковци местността Краварника, като се обособи УПИ І-1 кв.51, за „Фотоволтаична електроцентрала”. обявление 06121.51.1 парцеларен план

Публикувано в Обяви | Коментирайте