Архив на категория: Обяви

Публично обсъждане на проекта за бюджет 2023

Публично обсъждане на проекта за бюджет за 2023 година

Публикувано в Обяви | Коментирайте

Обществено обсъждане на изпълнението на бюджета за 2022г

Публично обсъждане на проекта за бюджет за 2022г.

Публикувано в Новини, Обществена информация, Обяви | Коментирайте

Обявяване на заинтересованите лица проект за ПУП-ПР

обявяване на заинтересованите лица проект за ПУП-ПР за ПИ 17645.501.721 по КККР на гр.Грамада

Публикувано в Обяви | Коментирайте

Проект за Подробен устройствен план

Проект за Подробен устройствен план – План за регулация в обхват ПИ с идентификатор 17645.501.869 по Кадастралната карта на гр. Грамада обявление 501.869doc

Публикувано в Обяви | Коментирайте

Обявление допускане изменение на ПУП – ПР на ПИ – № 47583.501.122 и ПИ № 47583.501.123

обявление Медешевци Марк Мункеdoc

Публикувано в Обяви | Коментирайте