Архив на категория: Профил на купувача

Реконструкция външен водопровод на гр. Грамада

„Реконструкция външен водопровод на гр. Грамада – от помпена станция „Бояново“ до напорен резервоар „Грамада““. Изготвена е документация за участие, проект, Техническа спецификация, образци и проект на договор, съгласно които документи участниците следва да подготвят офертите си. https://app.eop.bg/today/254229

Публикувано в Профил на купувача | Коментирайте

Доставка на 1 бр. метачна машина втора употреба

Доставка на 1 бр. метачна машина втора употреба, за почистване на улици, тротоари, паркинги и паркови площи за нуждите на Община Грамадада https://app.eop.bg/today/251807

Публикувано в Профил на купувача | Коментирайте

Инфо аоп грамада

app.eop.bg/today/233376 Ремонт на общински пътища и улици на територията на Община Грамада, представляващ основен ремонт ул. „Бреслето“ от о.т. 201,202,203,204,205 до о.т. 208 гр. Грамада“ Дата – 15.08.2022г. app.eop.bg/today/230879 „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии по утвърдени … Има още

Публикувано в Профил на купувача | Коментирайте

ЦАИС ЕОП-поръчка 00416-2021-0004

https://app.eop.bg/today/174553

Публикувано в Профил на купувача | Коментирайте

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ Тодор Титуренков Грамада и Домашен социален патронаж Грамада

линк: app.eop.bg/today/171464

Публикувано в Профил на купувача | Коментирайте