Архив на категория: Профил на купувача

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ОФЕРТИ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Грамада улици 2017

Публикувано в Профил на купувача | Коментирайте

ДСП-Протокол комисия ЗОП

ДСП-ПРОТОКОЛ КОМИСИЯ ЗОП 28-07-2017

Публикувано в Профил на купувача | Коментирайте

Приключена процедура

Приключена процедура УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ, ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПА НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ, СЪГЛАСНО ЗОП Изтегли – Пазарни консултации пътища Изтегли – Документация пазарни консултации

Публикувано в Профил на купувача | Коментирайте

Процедура ЗОП – Домашен социален патронаж

Процедура по обявяване на обществена поръчка с предмет „Закупуване и монтаж на кухненско оборудване за нуждите на Домашен социален патронаж“.

Публикувано в Профил на купувача | Коментирайте

Решение и Протокол за обявяване класирането на участниците в процедура

Решение и Протокол за обявяване класирането на участниците и участника, определен за изпълнител, във връзка с процедура за възлагане на ОП с предмет Изработване на общ устройствен план на община Грамада Протокол 4 – ОУП

Публикувано в Профил на купувача | Коментирайте