Архив на категория: Профил на купувача

Протокол №1

Протокол №1

Публикувано в Профил на купувача | Коментирайте

Уведомление изх.№2795/17.09.2019г

Публикувано в Профил на купувача | Коментирайте

Проект „Рехабилитация и реконструкция на улици в гр.Грамада”

Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект „Рехабилитация и реконструкция на улици в гр.Грамада” по Административен договор BG06RDNP001-7.001-0017-C01 от 09.05.2019г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020г. Изтегли архив документи Изтегли архив проекти

Публикувано в Профил на купувача | Коментирайте

ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ПО ДВЕ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ „ТОДОР ТИТУРЕНКОВ“ ГРАМАДА И ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ ГРАМАДА

Обявление Решение ХРАНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Публикувано в Профил на купувача | Коментирайте

Доклад

доклад Оферта 1 Оферта 2 Оферта 3

Публикувано в Профил на купувача | Коментирайте