Архив на категория: Профил на купувача

Решение 204-А от 24.10.2019 г

doklad komisia hrani- 2019 protokol- 3 РЕШЕНИЕ 204-А-24-10-19

Публикувано в Профил на купувача | Коментирайте

Протокол №2

protokol 2

Публикувано в Профил на купувача | Коментирайте

Протокол №1

Протокол №1

Публикувано в Профил на купувача | Коментирайте

Уведомление изх.№2795/17.09.2019г

Публикувано в Профил на купувача | Коментирайте

Проект „Рехабилитация и реконструкция на улици в гр.Грамада”

Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект „Рехабилитация и реконструкция на улици в гр.Грамада” по Административен договор BG06RDNP001-7.001-0017-C01 от 09.05.2019г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020г. Изтегли архив документи Изтегли архив проекти

Публикувано в Профил на купувача | Коментирайте