Архив на категория: Профил на купувача

Съобщение относно доставка на храни

СЪОБЩЕНИЕ

Публикувано в Профил на купувача | Коментирайте

Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект Рехабилитация на два обекта от общинска пътна инфраструктура на община Грамада, област Видин

Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект Рехабилитация на два обекта от общинска пътна инфраструктура на община Грамада, област Видин. Обявление АОП Решение АОП Изтегли технически проекти Допълнение към технически проекти: Телекомуникации Бранковци Телекомуникации Тошевци Изтегли документи ЗОП … Има още

Публикувано в Профил на купувача | Коментирайте

Избор на изпълнител за доставка на хранителни продукти за детските и социалните заведения на територията на Община Грамада

Изтегли архив документи ЕЕДОП Протокол храни 1 Протокол храни №2 РЕШЕНИЕ №1363 от 06.08.2018 г

Публикувано в Профил на купувача | Коментирайте

Прекратяване на процедура

Публикувано в Профил на купувача | Коментирайте

Решение за откриване на процедура

Изтегли архив решение

Публикувано в Профил на купувача | Коментирайте