Архив на категория: ТСУ Регистри

Регистър технически паспорти

passport2016 passport2017 passport2018 Регистър техн. паспорти 2020 нов passport 2021 регистър Разрешения за строеж2021

Публикувано в ТСУ Регистри | Коментирайте

Регистър на одобрени ПУП

Регистър на одобрени ПУП

Публикувано в ТСУ Регистри | Коментирайте

РЕГИСТЪР – РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ от 2016 – 2021

регистър Разрешения за строеж 2016 регистър Разрешения за строеж2017 регистър Разрешения за строеж2018 регистър Разрешения за строеж2019 регистър Разрешения за строеж2020 регистър Разрешения за строеж2021

Публикувано в ТСУ Регистри | Коментирайте

Регистър на допускане на изменение и одобряване на ПУП

Регистър на допускане ПУП Регистър на одобрени ПУП

Публикувано в ТСУ Регистри | Коментирайте

Регистър на въведените в експлоатация строежи от ІV и V категория в община Грамада от 2015 до …

Регистър на въведените в експлоатация строежи от ІV и V категория в община Грамада през 2015. регистър въвеждане в експлоатация 2018 регистър удостоверения за въвеждане в експлоатация2019 регистър удостоверения за въвеждане в експлоатация2020

Публикувано в ТСУ Регистри | Коментирайте