Архив на категория: ТСУ Регистри

Регистър на допускане на изменение и одобряване на ПУП

Регистър на допускане ПУП Регистър на одобрени ПУП

Публикувано в ТСУ Регистри | Коментирайте

Регистър на въведените в експлоатация строежи от ІV и V категория в община Грамада от 2015 до …

Регистър на въведените в експлоатация строежи от ІV и V категория в община Грамада през 2015. регистър въвеждане в експлоатация 2018 регистър удостоверения за въвеждане в експлоатация2019 регистър удостоверения за въвеждане в експлоатация2020

Публикувано в ТСУ Регистри | Коментирайте

Регистър Разрешения за строеж 2017г.

Регистър Разрешения за строеж 2017г.

Публикувано в ТСУ Регистри | Коментирайте