Архив на категория: Управление на отпадъците

Отчет-управление на отпадъците

Годишен отчет за програма за управление на отпадъци_2023

Публикувано в Управление на отпадъците | Коментирайте

План-сметка за приходите и разходите за дейност „Чистота” при община Грамада за 2024 г

Покана-за-обществено-обсъждане-2024 План сметка 2024

Публикувано в Управление на отпадъците | Коментирайте

Заповед № 202/20.10.2023г. за сметосъбиране, сметоизвозване и почистване на битови отпадъци

Публикувано в Управление на отпадъците | Коментирайте

Годишен отчет за изпълнението на Програма за управление на отпадъците на община Грамада за 2022 г

Годишен отчет за изпълнението програмата за упр. на отпадъците_001

Публикувано в Управление на отпадъците | Коментирайте

Заповед № 189/05.10.2022г. за сметосъбиране, сметоизвозване и почистване на битови отпадъци

Публикувано в Управление на отпадъците | Коментирайте